Informatie

Bestuur 2017-2018, ‘Il Regno’:

Praeses: Sevil Carmen de Veer

Ab Actis: Sofie Lugtmeier

Assessor: Jonatan Wirix-Speetjens

Quaestor: Lucas Ruiter

 

Adresgegevens:

Studievereniging Le Tre Corone

p/a: Italiaanse Taal en Cultuur

Van Wijkplaats 3, Postbus 9515

2300 RA Leiden

IBAN: NL86SNSB0956646948

Contact:

Algemeen mailadres: letrecorone@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen omtrent de website: j.l.ruiter@letrecorone.nl