Informatie

Bestuur 2019-2020

Praeses en Quaestor: Daan Kessens

Ab Actis: Claudia Robustella

Assessor intern: Lili Fischer

Assessor extern: Ilse Mulder

Adresgegevens:

Studievereniging Le Tre Corone

p/a: Italiaanse Taal en Cultuur

Van Wijkplaats 3, Postbus 9515

2300 RA Leiden

Contact:

Algemeen mailadres: LeTreCorone@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen omtrent de website quaestor@letrecorone.nl