Informatie

Bestuur 2023-2024

Voorzitter: Olivia Cascino

Vice-Voorzitter: Hanneke Perton

Secretaris: Josje Ruinards

Penningmeester: Sara Visser

Adresgegevens:

Studievereniging Le Tre Corone

p/a: Italiaanse Taal en Cultuur

Van Wijkplaats 3, Postbus 9515

2300 RA Leiden

Contact:

Algemeen mailadres: LeTreCorone@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen omtrent de website quaestor@letrecorone.nl